CÁ GIỐNG THÁI NGUYÊN – Cổ Lũng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MP6R+2WX, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0342 588 333
Trang web
Tọa độ 216.601.173, 10.574.237.289.999.900

 


Địa chỉ CÁ GIỐNG THÁI NGUYÊN ở đâu?

MP6R+2WX, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của CÁ GIỐNG THÁI NGUYÊN như thế nào?

Giờ làm việc của CÁ GIỐNG THÁI NGUYÊN là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

CÁ GIỐNG THÁI NGUYÊN có website không?

Địa chỉ trang web của CÁ GIỐNG THÁI NGUYÊN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Sân Vườn Gió Chiều - Phường 6