Cà Phê Sài Gòn – Đại Minh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ V32C+JX2, Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0343 770 454
Trang web
Tọa độ 158.515.217, 1.080.723.998

 


Địa chỉ Cà Phê Sài Gòn ở đâu?

V32C+JX2, Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Sài Gòn như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Sài Gòn là: Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00], Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00]

Cà Phê Sài Gòn có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Sài Gòn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe 66 - Quang Trung