Ca Ty Mui Ne Resort – Phường Hàm Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 06 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 2481 888
Trang web http://catymuineresort.com/
Tọa độ 109.378.814, 10.818.948.359.999.900

 


Địa chỉ Ca Ty Mui Ne Resort ở đâu?

06 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Ca Ty Mui Ne Resort như thế nào?

Giờ làm việc của Ca Ty Mui Ne Resort là:

Ca Ty Mui Ne Resort có website không?

Địa chỉ trang web của Ca Ty Mui Ne Resort là: http://catymuineresort.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sunny House Resort - street, ward