Cafe Nguyên Cát – Long Đức

Thông tin liên hệ

Địa chỉ X87W+GCX, Vũ Đình Liệu, Long Đức, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0563 480 956
Trang web
Tọa độ 9.963.854.099.999.990, 10.634.611.059.999.900

 


Địa chỉ Cafe Nguyên Cát ở đâu?

X87W+GCX, Vũ Đình Liệu, Long Đức, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Nguyên Cát như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Nguyên Cát là: Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00]

Cafe Nguyên Cát có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Nguyên Cát là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Pleiku Myhome - Trà Đa