Cafe Sinh Viên 3 – Cửa Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 116 Nguyễn Sinh Sắc, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 090 456 72 98
Trang web
Tọa độ 18.667.166.599.999.900, 1.056.576.923

 


Địa chỉ Cafe Sinh Viên 3 ở đâu?

116 Nguyễn Sinh Sắc, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Sinh Viên 3 như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Sinh Viên 3 là:

Cafe Sinh Viên 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Sinh Viên 3 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Niêu Phú Quốc - Việt Xưa - Phường