Canabay Resort – Phươc Diêm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL1A, Phươc Diêm, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 847 64 77
Trang web
Tọa độ 113.487.951, 10.887.732.229.999.900

 


Địa chỉ Canabay Resort ở đâu?

QL1A, Phươc Diêm, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Canabay Resort như thế nào?

Giờ làm việc của Canabay Resort là:

Canabay Resort có website không?

Địa chỉ trang web của Canabay Resort là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Riverside White House Hotel Hoi An - Cẩm Châu