Center Hotel Bắc Ninh – Vũ Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 28 Đ. Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 635 79 99
Trang web http://centerhotelbacninh.com/
Tọa độ 21.183.422, 1.060.824.356

 


Địa chỉ Center Hotel Bắc Ninh ở đâu?

Số 28 Đ. Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Center Hotel Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Center Hotel Bắc Ninh là:

Center Hotel Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Center Hotel Bắc Ninh là: http://centerhotelbacninh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Elephants Hotel - Tân Lợi