Chả Mực Hạ Long – Thực phẩm Gia Phúc – Tân Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 76 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 522 55 33
Trang web https://thucphamgiaphuc.vn/
Tọa độ 107.904.442, 1.066.905.898

 


Địa chỉ Chả Mực Hạ Long - Thực phẩm Gia Phúc ở đâu?

76 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chả Mực Hạ Long - Thực phẩm Gia Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Chả Mực Hạ Long – Thực phẩm Gia Phúc là: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Chả Mực Hạ Long - Thực phẩm Gia Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Chả Mực Hạ Long – Thực phẩm Gia Phúc là: https://thucphamgiaphuc.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bê Thui Thùy Dung (Thuy Dung Roasted Veal) - Tam Xuân I