Cham Villas – Phường Hàm Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 32 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3741 234
Trang web http://www.chamvillas.com/en/villas
Tọa độ 109.454.731, 1.081.975.466

 


Địa chỉ Cham Villas ở đâu?

32 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Cham Villas như thế nào?

Giờ làm việc của Cham Villas là:

Cham Villas có website không?

Địa chỉ trang web của Cham Villas là: http://www.chamvillas.com/en/villas

Hình ảnh

Xem thêm:  Golden Sunset Hotel - Cẩm Châu