Cháo Dinh Dưỡng Mẹ Gạo – Ba Tô

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 634, AH132, Ba Tô, Tp. Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0354 567 332
Trang web https://www.facebook.com/Ch%C3%A1o-dinh-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-M%E1%BA%B9-G%E1%BA%A1o-111543667855014
Tọa độ 143.644.559, 1.080.003.236

 


Địa chỉ Cháo Dinh Dưỡng Mẹ Gạo ở đâu?

634, AH132, Ba Tô, Tp. Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo Dinh Dưỡng Mẹ Gạo như thế nào?

Giờ làm việc của Cháo Dinh Dưỡng Mẹ Gạo là: Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng WINWIN GROUP - TT. Bến Lức