Charming Hotel – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 3 Đường Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 593 33 91
Trang web
Tọa độ 211.718.302, 1.060.615.732

 


Địa chỉ Charming Hotel ở đâu?

Số 3 Đường Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Charming Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Charming Hotel là:

Charming Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Charming Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Thành Quả - Phường 5