Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hậu Giang – Phường 5

Địa chỉ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hậu Giang ở đâu?

Khu Vực 3, Khu Hành Chính 406, Phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hậu Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hậu Giang là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh