Chi nhánh – Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh – Phương Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tầng 5, Green Office, Ngõ 102 Đ. Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 024 2262 2228
Trang web http://www.biomeq.com.vn/
Tọa độ 210.000.717, 10.583.732.619.999.900

 


Địa chỉ Chi nhánh - Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh ở đâu?

Tầng 5, Green Office, Ngõ 102 Đ. Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh - Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh như thế nào?

Giờ làm việc của Chi nhánh – Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh là:

Chi nhánh - Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh có website không?

Địa chỉ trang web của Chi nhánh – Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh là: http://www.biomeq.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  THIẾT BỊ Y TẾ THALI - 01 Nguyễn Thái Sơn