Chợ Bách Hóa huyện Vĩnh Thuận – TT. Vĩnh Thuận

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 929 QL63, TT. Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web https://www.bachhoaxanh.com/
Tọa độ 95.103.566, 1.052.562.329

 


Địa chỉ Chợ Bách Hóa huyện Vĩnh Thuận ở đâu?

929 QL63, TT. Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Bách Hóa huyện Vĩnh Thuận như thế nào?

Giờ làm việc của Chợ Bách Hóa huyện Vĩnh Thuận là: Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Chợ Bách Hóa huyện Vĩnh Thuận có website không?

Địa chỉ trang web của Chợ Bách Hóa huyện Vĩnh Thuận là: https://www.bachhoaxanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Satrafoods 101 (Cần Thơ) - Xuân Khánh