Chu Tước Lâu – Mỹ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 Lê Minh Ngươn, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 959 98 88
Trang web https://www.foody.vn/an-giang/chu-tuoc-lau-quan-an-dai-loan
Tọa độ 103.847.577, 10.544.040.319.999.900

 


Địa chỉ Chu Tước Lâu ở đâu?

5 Lê Minh Ngươn, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Chu Tước Lâu như thế nào?

Giờ làm việc của Chu Tước Lâu là: Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Trang Phục Biểu Diễn Trung Dung - TT. Anh Sơn