Chuyên bán bào ngư Úc tại HCM – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 246/40 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 398 26 80
Trang web http://www.thucphamuc.com/
Tọa độ 10.765.189.699.999.900, 10.666.669.549.999.900

 


Địa chỉ Chuyên bán bào ngư Úc tại HCM ở đâu?

246/40 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuyên bán bào ngư Úc tại HCM như thế nào?

Giờ làm việc của Chuyên bán bào ngư Úc tại HCM là: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Chuyên bán bào ngư Úc tại HCM có website không?

Địa chỉ trang web của Chuyên bán bào ngư Úc tại HCM là: http://www.thucphamuc.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIETGROUP - Hố Nai