Citadines Central Binh Duong – An Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ City, 328C Đại lộ Bình Dương, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3799 711
Trang web https://www.discoverasr.com/en/citadines/vietnam/citadines-central-binh-duong?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=HQ-google-gmb-alwayson-20210927-all-en-vn-vn-citadinescentralbinhduong-eme
Tọa độ 109.480.647, 1.067.066.823

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Citadines Regency Saigon - Phường 6