Cở sở bánh phồng tôm HƯƠNG BIỂN – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 091 164 94 96
Trang web
Tọa độ 91.693.457, 1.051.464.103

 


Địa chỉ Cở sở bánh phồng tôm HƯƠNG BIỂN ở đâu?

130 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Cở sở bánh phồng tôm HƯƠNG BIỂN như thế nào?

Giờ làm việc của Cở sở bánh phồng tôm HƯƠNG BIỂN là: Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[07:00-20:00]

Cở sở bánh phồng tôm HƯƠNG BIỂN có website không?

Địa chỉ trang web của Cở sở bánh phồng tôm HƯƠNG BIỂN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị thực phẩm đông lạnh San Hà - Phường 6