Cơ Sở Bánh Trung Thu Tạ Quyết – Ph.Âu Cơ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 75 Lê Đồng, Ph.Âu Cơ, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 2241 123
Trang web
Tọa độ 213.980.481, 10.521.947.619.999.900

 


Địa chỉ Cơ Sở Bánh Trung Thu Tạ Quyết ở đâu?

75 Lê Đồng, Ph.Âu Cơ, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Bánh Trung Thu Tạ Quyết như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ Sở Bánh Trung Thu Tạ Quyết là:

Cơ Sở Bánh Trung Thu Tạ Quyết có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Bánh Trung Thu Tạ Quyết là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bánh Hoàng Yến - Đức Minh