CƠ SỞ KHAI THÁC YẾN SÀO NGỌC THẢO KHÁNH HÒA – Cồn Ngọc Thảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 757P+XP6, Cồn Ngọc Thảo, Nha Trang, Ngọc Hiệp Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 090 381 78 82
Trang web http://www.yensaongocthao-khanhhoa.vn/
Tọa độ 12.264.904.399.999.900, 1.091.867.721

 


Địa chỉ CƠ SỞ KHAI THÁC YẾN SÀO NGỌC THẢO KHÁNH HÒA ở đâu?

757P+XP6, Cồn Ngọc Thảo, Nha Trang, Ngọc Hiệp Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của CƠ SỞ KHAI THÁC YẾN SÀO NGỌC THẢO KHÁNH HÒA như thế nào?

Giờ làm việc của CƠ SỞ KHAI THÁC YẾN SÀO NGỌC THẢO KHÁNH HÒA là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

CƠ SỞ KHAI THÁC YẾN SÀO NGỌC THẢO KHÁNH HÒA có website không?

Địa chỉ trang web của CƠ SỞ KHAI THÁC YẾN SÀO NGỌC THẢO KHÁNH HÒA là: http://www.yensaongocthao-khanhhoa.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực phẩm chay MINH HIỆP - Hồng Sơn