Yến sào Ngọc Thảo Khánh Hòa – Cồn Ngọc Thảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ 14, Cồn Ngọc Thảo, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 098 678 67 53
Trang web https://yenngocthao.vn/
Tọa độ 12.264.853.299.999.900, 1.091.866.704

 


Địa chỉ Yến sào Ngọc Thảo Khánh Hòa ở đâu?

Tổ 14, Cồn Ngọc Thảo, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Yến sào Ngọc Thảo Khánh Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Yến sào Ngọc Thảo Khánh Hòa là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Yến sào Ngọc Thảo Khánh Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Yến sào Ngọc Thảo Khánh Hòa là: https://yenngocthao.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH SẢN XUẤT – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI BIDIFARM - Nguyễn Văn Cừ