Cơ Sở Nem Giò Tuyên Minh – Đông Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 115 Lê Lai, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 097 861 27 48
Trang web http://nemgiotuyenminh.com/
Tọa độ 197.991.177, 1.057.888.006

 


Địa chỉ Cơ Sở Nem Giò Tuyên Minh ở đâu?

115 Lê Lai, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Nem Giò Tuyên Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ Sở Nem Giò Tuyên Minh là:

Cơ Sở Nem Giò Tuyên Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Nem Giò Tuyên Minh là: http://nemgiotuyenminh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc sản Lào Cai uy tín - tổ 20