Cơm bình dân 68 – 68 popularly rice – P. Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 68 Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 821 60 69
Trang web
Tọa độ 228.185.731, 1.049.856.858

 


Địa chỉ Cơm bình dân 68 - 68 popularly rice ở đâu?

68 Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm bình dân 68 - 68 popularly rice như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm bình dân 68 – 68 popularly rice là: Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Cơm bình dân 68 - 68 popularly rice có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm bình dân 68 – 68 popularly rice là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Anh Thực - P. Yên Đỗ