Cơm bò kho – Cà ri Bà Ke – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HXX6+9M2, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3613 843
Trang web
Tọa độ 9.598.376, 10.596.165.579.999.900

 


Địa chỉ Cơm bò kho - Cà ri Bà Ke ở đâu?

HXX6+9M2, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm bò kho - Cà ri Bà Ke như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm bò kho – Cà ri Bà Ke là: Thứ Ba:[06:00-10:00], Thứ Tư:[06:00-10:00], Thứ Năm:[06:00-10:00], Thứ Sáu:[06:00-10:00], Thứ Bảy:[06:00-10:00], Chủ Nhật:[06:00-10:00], Thứ Hai:[06:00-10:00]

Cơm bò kho - Cà ri Bà Ke có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm bò kho – Cà ri Bà Ke là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Út Khương - Long Thành Bắc