Cơm Rang Ngọc Chiến – Xín Mần

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MFJ6+63M, Xín Mần, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 437 45 52
Trang web
Tọa độ 22.680.593, 10.446.018.169.999.900

 


Địa chỉ Cơm Rang Ngọc Chiến ở đâu?

MFJ6+63M, Xín Mần, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Rang Ngọc Chiến như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm Rang Ngọc Chiến là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cơm Rang Ngọc Chiến có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Rang Ngọc Chiến là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Tô Hiện - Tân An