Công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương ( Macca Đắk Lắk Nguyên Phương ) – Phú Lộc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ số 12 thôn Lộc Xuân, Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk 63411, Việt Nam
Số điện thoại 097 388 42 79
Trang web http://damaca.vn/
Tọa độ 130.150.577, 1.083.382.683

 


Địa chỉ Công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương ( Macca Đắk Lắk Nguyên Phương ) ở đâu?

số 12 thôn Lộc Xuân, Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk 63411, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương ( Macca Đắk Lắk Nguyên Phương ) như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương ( Macca Đắk Lắk Nguyên Phương ) là: Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương ( Macca Đắk Lắk Nguyên Phương ) có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương ( Macca Đắk Lắk Nguyên Phương ) là: http://damaca.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  YẾN SÀO THIÊN SƠN - Buôn Ma Thuột