Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội – Bảo Khê

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 154, Nguyễn Văn Linh, Phường Lâm Sơn, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Bảo Khê, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 2222 008
Trang web
Tọa độ 20.683.815.799.999.900, 1.060.603.831

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội ở đâu?

154, Nguyễn Văn Linh, Phường Lâm Sơn, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Bảo Khê, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội là:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồ cũ Hoàn Yến - Thị Nải