Cửa hàng Yến Sào Hạ Long, Quảng Ninh – Hồng Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 80 Kênh Liêm, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 602 75 86
Trang web http://yensaoantruongtho.com/
Tọa độ 209.588.622, 1.070.913.108

 


Địa chỉ Cửa hàng Yến Sào Hạ Long, Quảng Ninh ở đâu?

80 Kênh Liêm, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Yến Sào Hạ Long, Quảng Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng Yến Sào Hạ Long, Quảng Ninh là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Cửa hàng Yến Sào Hạ Long, Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng Yến Sào Hạ Long, Quảng Ninh là: http://yensaoantruongtho.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm An Toàn An Thái - P. Lam Sơn