Đặc sản Gia Lai 24h – P. Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 321 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 093 561 73 79
Trang web
Tọa độ 14.001.358, 1.079.952.249

 


Địa chỉ Đặc sản Gia Lai 24h ở đâu?

321 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc sản Gia Lai 24h như thế nào?

Giờ làm việc của Đặc sản Gia Lai 24h là:

Đặc sản Gia Lai 24h có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc sản Gia Lai 24h là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Vựa gạo Hải Đăng - Tắc Vân