Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long – Má Chai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 71 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3836 692
Trang web http://www.canfoco.com.vn/
Tọa độ 208.692.504, 1.067.015.859

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long ở đâu?

71 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long là: Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long là: http://www.canfoco.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Vegetarian Food Store - Street