Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Công Minh – Ph.Tân Dân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130 Tân Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 6561 238
Trang web
Tọa độ 213.255.894, 10.539.591.759.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Công Minh ở đâu?

130 Tân Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Công Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Công Minh là:

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Công Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Công Minh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Huy Hoàng - Tiến Thành