Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Alpha – Đông Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô E13 & E14, Cụm Công Nghiệp Đa Nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0868 463 335
Trang web http://alphafood.com.vn/
Tọa độ 211.800.757, 1.059.436.509

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Alpha ở đâu?

Lô E13 & E14, Cụm Công Nghiệp Đa Nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Alpha như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Alpha là:

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Alpha có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Alpha là: http://alphafood.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Giấy Dán Tường - Phú An Hoà