Công ty TNHH chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm Tây Nguyên – Cư Knia

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn, 6 Đăk Drông, Cư Knia, Cư Jút, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0888 569 020
Trang web
Tọa độ 126.232.928, 10.782.341.509.999.900

 


Giờ làm việc của Công ty TNHH chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm Tây Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm Tây Nguyên là:

Công ty TNHH chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm Tây Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm Tây Nguyên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG PHÚ - Phú Thạnh