Công ty TNHH SẢN XUẤT – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI BIDIFARM – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 210 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 82000, Việt Nam
Số điện thoại 098 906 66 64
Trang web http://www.bidifarm.com/
Tọa độ 13.756.362.999.999.900, 10.921.332.799.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH SẢN XUẤT – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI BIDIFARM ở đâu?

210 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 82000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH SẢN XUẤT – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI BIDIFARM như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH SẢN XUẤT – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI BIDIFARM là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Công ty TNHH SẢN XUẤT – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI BIDIFARM có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH SẢN XUẤT – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI BIDIFARM là: http://www.bidifarm.com/

Hình ảnh