Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Á Châu – Hưng Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Đ. Nam Cao, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3838 722
Trang web http://amecctho.vn/
Tọa độ 10.021.647.699.999.900, 1.057.567.126

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Á Châu ở đâu?

24 Đ. Nam Cao, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Á Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Á Châu là: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Á Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Á Châu là: http://amecctho.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiết bị y tế Paramount - V.I. Lê Nin