Cookbook Cafe – Lộc Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ City, 34 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3887 777
Trang web http://nhatrang.intercontinental.com/cookbook-cafe?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
Tọa độ 12.244.960.899.999.900, 10.919.600.179.999.900

 


Địa chỉ Cookbook Cafe ở đâu?

City, 34 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cookbook Cafe như thế nào?

Giờ làm việc của Cookbook Cafe là: Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Giang Bính - Pú Trạng