Cty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico – Tân Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Km 12, QL 62, Ấp 1, Xã Tân Đông, Tân Đông, Thạnh Hóa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 028 3852 0228
Trang web http://www.giavico.com.vn/
Tọa độ 10.600.451.999.999.900, 10.633.202.399.999.900

 


Địa chỉ Cty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico ở đâu?

Km 12, QL 62, Ấp 1, Xã Tân Đông, Tân Đông, Thạnh Hóa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico như thế nào?

Giờ làm việc của Cty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico là: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00]

Cty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico có website không?

Địa chỉ trang web của Cty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Giavico là: http://www.giavico.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  GLOBAL FOOD JST - Lục Ngạn