GLOBAL FOOD JST – Lục Ngạn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Kim ba, Lục Ngạn, Bắc Giang 220000, Việt Nam
Số điện thoại 091 634 66 22
Trang web http://globalfoodjsc.com/
Tọa độ 21.343.358, 1.064.932.937

 


Địa chỉ GLOBAL FOOD JST ở đâu?

Kim ba, Lục Ngạn, Bắc Giang 220000, Việt Nam

Giờ làm việc của GLOBAL FOOD JST như thế nào?

Giờ làm việc của GLOBAL FOOD JST là: Thứ Bảy:[07:00-00:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-05:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

GLOBAL FOOD JST có website không?

Địa chỉ trang web của GLOBAL FOOD JST là: http://globalfoodjsc.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Vựa xoài non cóc bao tử Đồng Tháp - Long Điền A