Cửa hàng Đặc Sản Phú Quốc tại HCM – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 146 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0866 763 335
Trang web http://duongdongfood.com/
Tọa độ 10.793.078.999.999.900, 106.658.761

 


Địa chỉ Cửa hàng Đặc Sản Phú Quốc tại HCM ở đâu?

146 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Đặc Sản Phú Quốc tại HCM như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng Đặc Sản Phú Quốc tại HCM là: Thứ Bảy:[08:30-17:30], Chủ Nhật:[08:30-17:30], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Cửa hàng Đặc Sản Phú Quốc tại HCM có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng Đặc Sản Phú Quốc tại HCM là: http://duongdongfood.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thực Phẩm Hùng Phát - Phường 7