Cửa hàng dụng cụ y tế Đại Hưng – Vĩnh Lạc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 328 Ng. Quyền, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3922 191
Trang web http://dungcuytedaihung.com/
Tọa độ 100.002.747, 1.050.940.205

 


Địa chỉ Cửa hàng dụng cụ y tế Đại Hưng ở đâu?

328 Ng. Quyền, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng dụng cụ y tế Đại Hưng như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng dụng cụ y tế Đại Hưng là: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[08:00-11:30], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Cửa hàng dụng cụ y tế Đại Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng dụng cụ y tế Đại Hưng là: http://dungcuytedaihung.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Công Nghệ Phạm Duy - Liêm Chung