Cửa Hàng Hải Sản Năm Loan – Đức Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 82 Trưng Trắc, Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 091 878 45 32
Trang web
Tọa độ 10.925.387.899.999.900, 1.081.006.589

 


Địa chỉ Cửa Hàng Hải Sản Năm Loan ở đâu?

82 Trưng Trắc, Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Năm Loan như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Năm Loan là: Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30]

Cửa Hàng Hải Sản Năm Loan có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Hải Sản Năm Loan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  QUÁN ĂN TÂN SAKÊ - Tương Bình Hiệp