Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Anh Thực – P. Yên Đỗ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 162 Hai Bà Trưng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0358 476 615
Trang web
Tọa độ 13.979.488.799.999.900, 10.799.270.729.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Anh Thực ở đâu?

162 Hai Bà Trưng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Anh Thực như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Anh Thực là:

Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Anh Thực có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Anh Thực là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sau Restaurant - Biển An Bàng