Cửa Hàng Tạp Hóa Chính An – Phùng Chí Kiên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 113 Trần Hưng Đạo, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3872 305
Trang web
Tọa độ 221.441.241, 105.833.407

 


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Chính An ở đâu?

113 Trần Hưng Đạo, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Chính An như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Chính An là: Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30]

Cửa Hàng Tạp Hóa Chính An có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Tạp Hóa Chính An là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Phúc Thi - Đức Nghĩa