Cửa hàng Thiết Bị Y Tế Thăng Long Thái Bình – P. Kỳ Bá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 373 Lê Đại Hành, P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0822 231 881
Trang web
Tọa độ 20.442.235.699.999.900, 10.634.028.959.999.900

 


Địa chỉ Cửa hàng Thiết Bị Y Tế Thăng Long Thái Bình ở đâu?

373 Lê Đại Hành, P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Thiết Bị Y Tế Thăng Long Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng Thiết Bị Y Tế Thăng Long Thái Bình là: Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00]

Cửa hàng Thiết Bị Y Tế Thăng Long Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng Thiết Bị Y Tế Thăng Long Thái Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám da liễu bác sĩ Tùng - Thái Bình