Cửa hàng thực phẩm an toàn Tây Ninh – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 10 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3535 666
Trang web
Tọa độ 113.085.388, 1.061.006.379

 


Địa chỉ Cửa hàng thực phẩm an toàn Tây Ninh ở đâu?

Số 10 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm an toàn Tây Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm an toàn Tây Ninh là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cửa hàng thực phẩm an toàn Tây Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng thực phẩm an toàn Tây Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HỌA PHẨM QUỲNH NGA - Bắc Sơn