cửa hàng thực phẩm.HỒNG THANH – Khuôn Lùng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường tỉnh 178, Khuôn Lùng, Xín Mần, Hà Giang 314706, Việt Nam
Số điện thoại 094 695 73 66
Trang web
Tọa độ 225.266.657, 1.045.529.624

 


Địa chỉ cửa hàng thực phẩm.HỒNG THANH ở đâu?

Đường tỉnh 178, Khuôn Lùng, Xín Mần, Hà Giang 314706, Việt Nam

Giờ làm việc của cửa hàng thực phẩm.HỒNG THANH như thế nào?

Giờ làm việc của cửa hàng thực phẩm.HỒNG THANH là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

cửa hàng thực phẩm.HỒNG THANH có website không?

Địa chỉ trang web của cửa hàng thực phẩm.HỒNG THANH là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng thực phẩm an toàn Tây Ninh - Phường 3