Cửa Hàng Thực Phẩm – Khu 17

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 92 Nguyễn Thị Duệ, Khu 17, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3891 996
Trang web
Tọa độ 209.394.341, 10.630.974.789.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

92 Nguyễn Thị Duệ, Khu 17, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Cửa Hàng Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Lộc Văn Tiến - Chi Lăng