Cửa Hàng Thực Phẩm – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 450/4, Trương Công Định, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 812 99 13
Trang web
Tọa độ 103.418.419, 10.707.571.539.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

450/4, Trương Công Định, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực phẩm sạch - PIC FOOD - Khu Công nghiệp Lễ Môn