Cục Gạch Quán – Tân Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Đặng Tất, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3848 0144
Trang web http://www.cucgach.com.vn/
Tọa độ 107.930.941, 10.668.899.379.999.900

 


Địa chỉ Cục Gạch Quán ở đâu?

10 Đặng Tất, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Gạch Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Cục Gạch Quán là: Thứ Ba:[09:00-23:30], Thứ Tư:[09:00-23:30], Thứ Năm:[09:00-23:30], Thứ Sáu:[09:00-23:30], Thứ Bảy:[09:00-23:30], Chủ Nhật:[09:00-23:30], Thứ Hai:[09:00-23:30]

Cục Gạch Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Cục Gạch Quán là: http://www.cucgach.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Trà Sữa 9k - Phường 7