Đặc Sản Bình Định Bà Xê – Lê Hồng Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Nguyễn Tất Thành, Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 590000, Việt Nam
Số điện thoại 0333 767 771
Trang web
Tọa độ 137.816.019, 1.092.207.471

 


Địa chỉ Đặc Sản Bình Định Bà Xê ở đâu?

17 Nguyễn Tất Thành, Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc Sản Bình Định Bà Xê như thế nào?

Giờ làm việc của Đặc Sản Bình Định Bà Xê là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Đặc Sản Bình Định Bà Xê có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc Sản Bình Định Bà Xê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  nội thất Đẹp - Bích Trung